Senet Ödenmezse Ne Olur

Senet Nedir?

Senet Ödenmezse Ne Olur? Senet bir tarafın belirli bir borç karşılığında karşı tarafa yani alacaklıya düzenleyerek verdiği kıymetli bir evrak türüdür. Senet için sadece karşılıklı iki tarafın olması yeterlidir herhangi üçüncü bir şâhısa gerek bulunmamaktadır. Üzerine borçlunun T.C.Kimlik numarası, adı soyadı, adres bilgileri, vade tarihi vb. bilgiler doldurularak düzenlenmektedir. Ancak borçlu taraf firma ise senet üzerinde muhakkak firmanın kaşesi ve şirket yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır.

İcra Yolu İle Ödeme – Senet Ödenmezse Ne Olur?

Senet borcunun ödenmemesi halinde alacaklı nasıl bir yol izleyeceğine kendi karar vermektedir. Alacaklı hiç beklemeden direkt olarak icara dairesine müracaat etme yoluna gidebilir. İcra dairesine müracaat etmesinin ardından icra takibi başlatılır.

Senet Ödenmezse Ne Olur
Senet Ödenmezse Ne Olur

İcra takibi sonucunda borçluya ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emrinin borçlunun eline ulaşmasını takip eden 10 iş günü içerisinde borçlu borcunu ödemekle yükümlüdür. Ancak borçlu isterse 5 iş günü içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Borçlu itiraz hakkını borcun ona ait olmaması, imzanın kendine ait olamaması ya da evrakın üzerinde tahribat olması gibi nedenler ile kullanabilmektedir.

İtiraz edilmediği durumlarda ise ödemenin kesinlikle yapılması gerekmektedir. İtiraz edilmez ve ödeme gerçekleştirilmez ise icra 10 gün bekleme süresinin ardından söz konusu borçlunun tüm mal varlığından; senedin miktarı, senetten doğan icra masrafları, avukat giderleri ve diğer tüm masrafların toplamına denk gelen kısmına el koyar. Sonrasında da açık arttırma yöntemi ile satışı gerçekleştirilerek söz konusu mallar paraya çevrilir.

Borcun Ödenmemesi Halinde İzlenebilecek Yollar

Şayet size tanınan yasal süre içerisinde ödemenin tamamını gerçekleştirememeniz halinde izleyebileceğiniz en mantıklı yol alacaklı ile anlaşma yoluna gitmektir. Alacaklı ile anlaşma sağlayarak borcunuzu parça parça olarak ödeme imkânına sahip olabilirsiniz. Böyle bir anlaşma sağlamanız halinde icra dairesine bu durumu bildirmeli ve borcu tek seferde ödeyemediğiniz için parça parça ödeme yoluna gittiğinizi bildirmelisiniz. Bu durumda faiz ve gecikmeler oluştuğu için belirli bir miktarda fark ödemeniz gerekmektedir ancak sonuç olarak borcunuzu daha uzun vadeye yayarak daha küçük rakamlar halinde ödeme şansını elde etmiş olursunuz.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir