Kanuni Faiz

Kanuni Faiz

Kanuni faiz olarak bilinen uygulama ülkemizde her zaman için uygulanan ve kesinlikle de tüm bankaların da uymak zorunda olduğu bir kanun olarak bilinir. Çünkü ülkemizde kanuni faiz adından da anlaşılacağı gibi kanun ile belirlenir. Bu faiz oranını ise ülkemizde Bakanlar Kurulu belirler. Tanım olarak ise aslında kanuni olarak bilinen faiz, her zaman için faiz ödenmesi gerekli olan durumlarda, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse yıllık olarak yüzde 12 oranı üzerinden yapılan faizdir. Ancak ticari işletmeler arasında belirli hükümlere göre sözleşme yapılmışsa, elbette bu oran iki yetkili arasında karar verilerek imzalanır. Borçlar konusunda da bankaların kanuni faiz dışına çıkmaları asla mümkün değildir. Bu durum ülkemizde hemen her banka için geçerli olan durumdur.

Ticari Temerrüt Faizi

Kanuni Faiz
Kanuni Faiz

Aynı şekilde de temerrüt faizi olarak bilinen faiz çeşidi ise, bir çeşit ceza mahiyetinde olan durumdur. Yani bir miktar olan paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu kişi, sözleşme ile aksi bir durum bildirilmediği ve yazılmadığı sürece, geçmiş olan tüm günler için 1.madde de belirtilmiş olan orana göre temerrüt faizi ödemek zorundadır.

Ülkemizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli olan avanslar için uygulamış olduğu faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada herhangi bir şekilde sözleşme olmasa bile ticari işlerde, ticari işlemlerde temerrüt faizi her zaman için istenebilir.

Temerrüt faizi miktarının ise sözleşmelerde kararlaştırılmamış olduğu durumlarda akdi faiz miktarı yüksek ise temerrüt faiz alınmaz. Son derece kapsamlı olan bu tip sözleşmelerin ise her zaman için işin uzmanı olan avukatlar tarafından incelenmesi ve hatta avukatlar tarafından hazırlanması ise tüm ticari kurumlara ve kişilere tavsiye edilir.

Bunların yanında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise yıllık olarak belirlenen oranlara kısaca göz atalım. Temerrüt faizi oranı hem sözleşme için hem yapılmayan sözleşmelerde yıllık olarak yüzde 9 hesaplanmıştır. Sadece ticari işletmelerde ise Merkez Bankası’nın tebliği ile yüzde 11.75 olarak belirlenmiştir. Tüm bu faiz oranları devlet tarafından belirlendiği için herkesin uyması da kesinlikle zorunludur.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir