İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz olarak bilinen haciz türü hakkında kısaca bilgi vermek ve uygulanması ile ilgili temel olan göstergelerden bahsetmek gerekiyor. Öncelikle ihtiyati olarak bilinen haciz türü genel anlamı ile sadece mahkemeler tarafından karar verilen bir uygulamadır. Herhangi bir kişinin veya bir bankanın buna tek başına karar verme yetkisi yoktur.

İhtiyati olarak alınacak olan bir haciz kararı için, alacaklı olan kişi bir dilekçe ile borçlunun bulunduğu veya ikamet etmeye devam ettiği yerde Asliye Mahkemesi’ne müracaat eder. Bunun her zaman için bir dilekçe ile olması zorunludur. Aynı zamanda da dilekçe ile başvuruda bulunulduğu zaman, ihtiyati olarak haciz kararının da delillerinin belirtilmesi ve ispat edilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda da ise mahkeme buna karar vermeyebilir.

İhtiyati Haciz İşlemleri

İhtiyati Haciz
İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz türünden genel olarak alacaklı olan kişi, alacağının garanti alına alınması için borçlu olan kişinin taşınır olan veya taşınmaz olan tüm mallarına geçici bir süre hukuki olarak el koymasıdır. Ancak borçlu olan kişi tüm borcunu zamanında ödediği zaman bu haciz kararı yine mahkeme tarafından ortadan kaldırılır. Uygulanması konusunda ise mahkemeden ihtiyati haciz şeklinde karar alan alacaklı olan kişi, söz konusu ihtiyati haciz kararının uygulanması için ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin yargı çerçevesine giren icra dairesine hızlı bir şekilde talepte bulunabilir.

Zaten mahkemende karar alınmadan icra dairesine başvuruda bulunulmaz. Bunlarla birlikte mahkemende alınmış olan ihtiyati haciz kararına ilişkin olarak da 10 gün içinde icra dairesine başvuruda bulunmak gerekiyor. Aksi halde ise ihtiyati haciz kararına yönelik, icra dairesine 10 gün içinde başvuruda bulunulmadığı için ihtiyati haciz kararı kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır.

İhtiyati olarak bilinen haciz kararı genel haciz yolu olan usullere göre yerine getirilir. Yani genel haciz nasıl yapılırsa aynı şekilde haciz işlemi yapılır. Prosedüre uygun olarak yapılması gerekiyor. Ancak ne olursa olsun borçlu olan kişi haciz kararı verildikten sonra bile gerekli şekilde borcunu ödediği zaman otomatik olarak da haciz kararı ortadan kalkar. Bu nedenle borçlu olan kişinin son ana kadar borcunu ödemesine kesinlikle olanak vardır.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir