Bireysel Emeklilik Stopaj İadesi Nasıl Alınır

Bireysel Emeklilik Nedir?

Bireysel Emeklilik Stopaj İadesi Nasıl Alınır? BES bireylerin emeklilik olarak adlandırılan döneminde daha rahat bir yaşam sürmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki standartlarına emeklilik dönemlerinde de sahip olabilmeleri ve ihtiyaç hissettikleri ek harcamalarını daha rahat karşılayabilmeleri adına sosyal güvenlik sistemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir emeklilik programıdır.

Bireysel emeklilik gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Hazine Müsteşarlığı, SPK ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından denetlenmektedir ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülür.

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel emeklilik sisteminden ev hanımı, çiftçi, memur, doktor, esnaf, avukat tüm meslek grubundan 18 yaşını doldurmuş herkes faydalanabilmektedir.

Besin Avantajları – Bireysel Emeklilik Stopaj İadesi Nasıl Alınır

BES ile bireyler devlet katkısından faydalanabilmektedir. Oldukça güvenli bir sistem olmasının yanı sıra ödeme periyodunu bireyler kendileri belirlemektedir. BES ile bireyler düzenli tasarruf yapar ve tasarruflarını uzmanlar yönetmektedir. Oldukça şeffaf bir sistemdir ve arama ödeme yapılabildiği gibi ödemelere arada verilebilmektedir.

BES Stopaj Kesintisinde Değişim

Bireysel Emeklilik Stopaj İadesi Nasıl Alınır
Bireysel Emeklilik Stopaj İadesi Nasıl Alınır

Değişen son Bireysel Emeklilik Sistemi ile birlikte birikimlerin geri ödenmesinde artık stopaj kesintisi birikim rakamının toplamı üzerinden değil sadece getiri üzerinden yapılmaktadır. Stopaja tabi tutulacak rakam artık şu şekilde hesaplanmaktadır. Katılımcının sözleşmesini sonlandırma tarihindeki birikmiş toplam rakamı ve devlet katkısı birikiminin sistemde kaldığı döneme göre hak edilmiş olan tutarından, katılımcıların sistem için yatırmış olduğu toplam katkı payı tutarı ve kaldığı zamana göre hak etmiş olduğu devlet katkısının anaparası çıkarılmaktadır. Stopaja tabi olan rakam aradaki fark rakamıdır.

Uygulanan stopaj oranları;

Katılımcıların 10 yıldan önce sistemden çıkmaları halinde getiri üzerinden %15, 10 yıl sistemde kaldıktan sonra ancak 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrılmaları durumunda ise getiri üzerinden %10, Maluliyet, vefat ve emeklilik neticesinde sistemden çıkılması halinde ise getiri üzerinden %5 kesinti yapılmaktadır.

BES Stopaj İadesi

BES ile ilgili yapılan düzenlemeler ile artık bireyler sistemden çıkış yapmaları halinde anaparalarından stopaj kesintisi yapılmasını üstlenmek zorunda kalmaktan kurtulmuştur. Bu sebeple de geçmiş dönemlerde sistemden ayrılan ve anaparaları üzerinden stopaj kesintisi yapılan katılımcılara söz konusu kesinti rakamları geçmiş dönemde kendilerine geri ödenmiştir.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir